Erev Shabbat services begin at 8pm. Shabbat morning services begin at 11am.

 

FEBRUARY

23 FRI Shabbat community meal

24 SAT Shabbat morning service,

 

MARCH

30 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

31 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

APRIL

6 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

7 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

MAY

18 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

19 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

JUNE

1 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

2 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

8 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

9 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

JULY

20 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

21 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

AUGUST

31 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

 

 

SEPTEMBER

1 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

18 TUES Kol Nidrei service, led by Rabbi Mark Solomon

19 WED Yom Kippur service, led by Rabbi Mark Solomon

28 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

29 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

OCTOBER

12 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

13 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon; Solly Diamond Bar Mitzvah

 

NOVEMBER

2 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

3 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon

 

DECEMBER

7 FRI Erev Shabbat service, led by Rabbi Mark Solomon

8 SAT Shabbat morning service, led by Rabbi Mark Solomon